Program pro veřejnost

Na program pro veřejnost není potřeba se hlásit předem.

14:00 /// Sklep E.0 /// Anna Chromá (ÚOL FF UK), Klára Matiasovitsová (ÚČJTK FF UK): Čeština našich nejmenších: společné a individuální při osvojování jazyka

Obvykle se říká, že děti začínají s prvními slovy kolem prvních narozenin a kolem těch třetích už se svým jazykem podobají dospělákům. Jak moc obecně to platí? Jak moc se můžou děti od takového průběhu lišit, a přitom být pořád „typické“? Ukážeme vám, co k tomu může říct naše unikátní databáze vývoje dětské češtiny.

15:00 /// Sklep E.0 /// Lucie Jarůšková (ÚČJTK FF UK): Multikulturní bilingvismus a bilingvní výchova: mýty a bilingvní děti, co se učí česky

Multilingvní či multikulturní výchova a bilingvismus se v zahraničí již běžně zkoumá. V České republice je zatím tento výzkum především v oblasti psycholingvistiky v začátcích. Představíme pojem bilingvismus, multikulturalita, a budeme se zabývat, jak může vypadat bilingvní jazykový vývoj a multikulturní postoje na základě jazyka. Představíme i České školy pro bilingvní děti v zahraničí a možné podoby bilingvního vzdělávání.

15:00 /// Čítárna C.0 /// Studentky programu čeština v komunikaci neslyšících: Okno do českého znakového jazyka

Český znakový jazyk je jazyk, který je vidět a který se artikuluje rukama, obličejem a tělem. Přednáška vás nechá nahlédnout do fascinujícího jazyka komunikace českých Neslyšících.

16:00 /// Didaktikon A.4 /// Diskuse nad revizemi RVP: co chceme od středoškolské výuky českého jazyka a literatury? (Eva Marková, Jana Šindlerová, Stanislav Štěpáník, Jiří Koten a další)

Směr, kterým se ubírají revize základoškolských programů. Smysl středoškolské výuky ČJL. Vzdálenost a propojenost vzdělávacích oblastí. Redukce a alternativní akcenty v učivu… To jsou jen některé z otázek vyvstávajících nad vidinou budoucí revize RVP G, o které budou hosté debatovat z perspektivy výuky českého jazyka a literatury. Co by se podle učitelů a didaktiků mělo se středoškolskými vzdělávacími programy stát?

16:00 /// Čítárna C.0 /// Deset minut pro studující (prezentace prací studentů češtiny na FF UK)

16:30 /// Sál E.1 /// Stylové hodnocení slov a textu v 21. století (panelová debata): Radka Holanová (PedF UK), Michaela Lišková (ÚJČ AV ČR), Kamila Mrázková (ÚJČ AV ČR), , Jakub Žytek (učitel češtiny a latiny na gymnáziu a 1. lékařské fakultě UK), moderuje (bude doplněno)

Nespisovný? Hovorový? Knižní? Panelová debata věnovaná tomu, jak se v české lingvistice tradiční i moderní a ve výuce češtiny na ZŠ a SŠ hodnotí slova a text co do stylové příslušnosti.

17:00 /// Sklep E.0 /// Kateřina Chládková a Michaela Svoboda (PSÚ AV ČR a FF UK): Pojďte si zažít lingvistickou laboratoř

Lingvistika a laboratoř? Zkumavky nemáme, z pravopisu vás zkoušet nebudeme, ale umíme zjistit, jak váš mozek vnímá a učí se jazyk. Na workshopu si zažijete neurolingvistický experiment. O čem bude? Přijďte a třeba to rozlousknete s námi. (Bolet to nebude, dobrovolníka potřebujeme.) Laboratoř trvá 90 minut.

17:00 /// Sklep E.-1 /// Studenti a studentky studující češtinu na FF UK: Autorské čtení poezie

Ze svých textů budou číst Alžběta Králová, Eli Mlejnková, Renáta Sedláková, Veronika Staňková, Kryštof Hlaváč a Lubomír Tichý.

19:00 /// Sál E.1 /// Jazyk clickbaitů (panelová debata):

  • Marie Bastlová (novinářka, tvůrkyně a moderátorka podcastu Ptám se já na Seznam Zprávách)
  • Aleš Měřička (vedoucí redakce webu ČT24 a Teletextu)
  • Eva Soukeníková (readaktorka ČRo a tvůrkyně a moderátorka knižního podcastu Lit na Radiu Wave)
  • Čestmír Strakatý (tvůrce a moderátor autorských rozhovorů a podcastu na Czech Crunch)
  • moderuje Konstantin Sulimenko (novinář Seznam Zpráv a lingvista)

Uspět dnes v konkurenci mediálních textů není snadné. Pokud chce médium přitáhnout pozornost čtenářů a čtenářek, musí je zaujmout už titulkem. Panelová debata se zaměří na clickbaity jako diskutabilní fenomén dnešního světa prodeje mediálního obsahu: které jazykové prostředky v clickbaitech fugují, jak se clickbaity tvoří, jak zásadní pro čtenost jsou a jaké můžou mít dopady na společnost.