Program pro školy

Informace k přihlašování na jednotlivé části programu naleznete na konci stránky.

Didaktikon A.4

Didaktikon A.4

Patro A.3

Patro A.3

Program s anotacemi

Didaktikon A.4

8:00 /// Klára Kudlová (KTF UK, ÚČL AV ČR): Topič, Kafka, panenka

Workshop nabízí dvě sondy do díla Franze Kafky, představuje ho jednak jako významné povídkáře pražské německé literatury, jednak jako autora (polomytických) dopisů. Program vedou zástupci programu dějiny evropské kultury.

9:00 /// Robert Kolár (ÚČL AV ČR): Intertextovost v současné poezii

Intertextovost je vztah mezi texty. Přednášející se zaměří na současnou českou poezii (Borkovec, Iljašenko, Aids) a předvede, jak se ve vybraných básních pracuje s odkazy k jiným básním, jiným básníkům, jiným epochám. A jak toto odkazování může zásadním způsobem ovlivnit, jak dané texty čteme a jak jim rozumíme.

10:00 /// Jaroslav Kmenta: Autorské čtení a debata o investigativní a novinářské práci (moderuje Ondřej Dufek, 90 minut)

Autorské čtení a debata o novinářské a investigativní práci.

12:00 /// Jan Henyš (ÚČNK FF UK, soukromá sféra): Jak naučit robota mluvit?

Přednáška provede minulostí, současností a snad i budoucností konverzační umělé inteligence a řečové syntézy. Podíváme se na to, jak dnes fungují chatboti a voiceboti, a na to, jak jim pomáhá strojové učení a velké jazykové modely jako GPT.

Nahoru

Didaktikon A.4

8:00 /// Anna Josefína Nováková (ZŠ u svatého Štěpána): Bună ziua, krajané! Jak se žije a mluví v českých vesnicích v rumunském Banátu

Před dvěma sty lety přišly do oblasti rumunského Banátu první osadníci a v divoké přírodě založili šest ryze českých vesnic. Jak se v oněch vesnicích mluvilo v devatenáctém století a jak vypadá tamější čeština dnes? Víte,co znamená rovnošat? Tůmlujete se? Chodíte na póle? V rámci přednášky se společně seznámíme s jazykem, kulturou i historií našich krajanů v českých vesnicích Svatá Helena, Genrik a Eibentál.

9:00 /// Kateřina Šormová (ÚČJTK FF UK): Z čeho zkoušíme cizince?

Pro udělení trvalého pobytu nebo českého státního občanství je pro některé skupiny cizinců povinná zkouška z českého jazyka. Jak taková zkouška vypadá a z čeho se skládá? Co je na češtině pro cizince nejtěžší? Jaké faktografické znalosti se při zkoušce vyžadují? A jak při zkoušce hodnotíme? Přijďte se podívat a zkuste si sami ohodnotit projev nerodilého mluvčího češtiny.

10:00 /// Jan Chromý (ÚČJTK FF UK): Jak je možné, že si rozumíme? Tak trochu jiný pohled na jazyk, než jste zvyklí

Přednáška představí netradiční způsoby pohledu na to, jak funguje jazyk a mezilidská komunikace. Zaměříme se zejména na to, jak funguje porozumění a jaké věci ho ovlivňují. A ukážeme si, že se často jazykovým jevům připisuje větší důležitost, než jakou skutečně mají.

11:00 /// Kateřina Chládková (PSÚ AV ČR a ÚČJTK FF UK): Jazyk (nejen) nemluvňat: jak si osvojujeme (mateřský) jazyk

Ukážeme si, jak se učí mluvit malé děti, co už umí při narození a jak mluví, když jdou do školy. Podíváme se taky na to, jak se učíme cizí jazyky ve škole a v dospělosti a co má toto učení cizích jazyků společného s učením se mateřského jazyka u malých miminek.

12:00 /// Prezentace literárnědidaktického čísla časopisu Slovo a smysl (představují editoři Andrea Králíková a Josef Šebek)

Odborný literárněvědný časopis Slovo a smysl, vydávaný Ústavem české literatury a komparatistiky FF UK, připravil v loňském roce tematické číslo věnované didaktice literatury. Jeho editoři Andrea Králíková a Josef Šebek nejprve řeknou několik slov o koncepci čísla a o tom, jaké otázky si didaktika literatury klade. Poté přístupnou formou představí hlavní myšlenky vybraných studií z didaktického čísla a setkání nakonec přejde ve volnou diskusi.

Nahoru

Patro A.3

8:00 /// Jana Segi Lukavská (ÚČLK FF UK): Komiksy, ilustrace, obrázkové knížky – (jak) čteme obrázky?

Knížky nás často na první pohled lákají víc tím, jak vypadají, než textem, který obsahují. Umíme ale s obrazovou stránkou knížek dál pracovat? Workshop se zaměří na komiksy, ilustrované a obrázkové knížky pro školáky.

9:00 /// Studentky programu Čeština v komunikaci neslyšících: Okno do českého znakového jazyka

10:00 /// Anna Bolavá: Autorské čtení (úvodní slovo: Andrea Králíková)

Autorské čtení jedné z předních současných českých autorek.

11:00 /// Eliška Dana Härtelová (ÚČLK FF UK): Zlatopisem teninkých žil. Zvukově-pohybový reliéf básně

Lze rozpohybovat slovo? Řečí modelovat prostor i čas? Básně potřebují ozvučit a hlasitá četba je jen jedním ze způsobů, jak textu vdechnout život. Inspirováni konkrétní básní vyzkoušíme možnosti našeho hlasu i těla a vytvoříme zvukově-pohybovou krajinu, jež bude odpovídat jejímu jazyku a poetice. Vznikne improvizované rozvedení básně, které můžeme chápat jako svébytnou podobu interpretace.

12:00 /// Klára Krásenská (ÚČLK FF UK): Autorské čtení

Autorské čtení básní autorky mladé básnické generace.

Nahoru

Patro A.3

8:00 /// Hana Dufková (ÚČJTK FF UK a PSÚ AV ČR): Meh. O citoslovcích, emotikonech, anglicismech a jazykových korpusech

V přednášce se vydáme po cestě původního anglického povzdechu meh na jeho cestě do češtiny. Projdeme si, kdy se používá, jak se může zapisovat, jak může vypadat jako emotikon a v jakých zdrojích se všechny tyhle věci dají zjišťovat.

9:00 /// Pavlína Synková (ÚČJTK FF UK): Online slovník spojovacích prostředků

Všimli jste si někdy pořádně slov, která drží text pohromadě? Pocházejí z různých slovních druhů a pomáhají vyjadřovat v textu mnoho různých vztahů. Společně si je nejprve prohlédneme v autentickém textu a pak se seznámíme s online slovníkem CzeDLex, ve kterém jsou tato slova popsána tak, aby s nimi mohli pracovat lidé i počítače.

10:00 /// Libuše Heczková (ÚČLK FF UK) a Kateřina Svatoňová (KFS FF UK): Možnosti adaptace aneb jak vyprávět filmem

Film je komplexní systém, který nejen vypráví, ale i ukazuje, což na jedné straně rozšiřuje možnosti adaptace literárního díla, na straně druhé je však komplikuje. Jaké jsou způsoby převody literatury do filmu? Co nám říká filmová řeč? Jaké má specifické prostředky a jak může proměňovat text? Pojďme se pokusit odpovědět na tyto otázky pomocí vybraných příkladů filmových adaptací.

11:00 /// Alena Andrlová Fidlerová (ÚČJTK FF UK): Jak číst švabach (praktický rychlokurz čtení starého písma)

Za použití fotokopií z kroniky Jana Beckovského z roku 1700, tabulky dobového písma a základních informací o dobovém pravopise se účastníci seznámí s tím, co bylo typické pro české tištěné knihy této doby po stránce materiální, typografické i pravopisné. Dozvědí se mnoho zajímavostí o tom, jak se tehdy knihy vyráběly a jak se používaly, zkusí si napsat několik slov dobovým písmem a ve skupinách se pokusí vyřešit hádanku tak, že potřebné informace vyčtou z úryvku z tohoto tisku.

12:00 /// Klára Čermochová (ÚČLK FF UK): Co dělá báseň básní

Workshop o poezii bude hodně interaktivní a experimentální. Zkusíme společně přijít na to, co musí mít báseň, aby byla básní, jak se liší verš a rým, jestli se dá báseň napsat dobře a špatně a kdo o tom rozhoduje. Zamyslíme se také, proč se dřív psalo ve verších víc než teď a jaký má vůbec smysl psát něco veršovaně. Existují vůbec jiné básně než o lásce a o kytičkách? Uvidíme… Ukážeme si také základní typy básnického rytmu, zkusíme báseň zrekonstruovat a na závěr si jednu i sami složíme.

Nahoru

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ

Pokud chcete se svojí třídou navštívit některou z našich přednášek, workshopů nebo autorských čtení, vyplňte:

  • své jméno;
  • kontaktní e-mail;
  • školu, ročník (pokud přihlašujete různé třídy, vyplňte prosím formulář vždy samostatně);
  • u konkrétní akce počet lidí, který na akci hlásíte.

Vaši rezervaci vždy do několika dní potvrdíme e-mailem.

Na všechny akce je omezená kapacita. Akce s naplněnou kapacitou budou označeny jako OBSAZENO a nebude možné se na ně dál hlásit.

Těšíme se na vás.