Kontaktní informace

Akce se uskuteční v Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha):

Kampus Hybernská

V případě dotazů využívejte e-mailovou adresu dencestiny@ff.cuni.cz.

Kontaktní osobou pro media je Mgr. Hana Prokšová (hana.proksova@ff.cuni.cz).

 

Den češtiny 2019 organizují Ústav českého jazyka a teorie komunikace a Ústav české literatury a komparatistiky FF UK.